3. Cursus programmeren voor gevorderden


     o        Doel: het leren werken software naar keuze
     o        Doelgroep: gevorderde programmeurs
     o        Voorwaarden: kennis van AutoCAD of soortgelijk systeem
     o        Cursusduur: 3 dagen
     o        Maximaal aantal deelnemers: 3
     o        Meer informatie: klik hier of download de pdf versie:

 

 

Doel: Zelfstandig kunnen werken met de programeersoftware
 

           Er wordt ingegaan op begrippen:

     1. Installatie programma
     2. Eenvoudig tekenen met CAD systeem
     3. Importeren tekeningen en gebruik filters
     4. Toewijzing snijtechnologie
     5. Nesten van tekeningen
     6. Verschillende nestmogelijkheden
     7. Beheer databanken
     8. Snijtijdberekening en instellingen

Doelgroep: Machine programmeurs

Ons advies is om alvorens te programmeren, eerst ervaring op te doen met machinebediening om zodoende enig inzicht te krijgen in het snijproces
 
Voorwaarden: Basiskennis AutoCAD of soortgelijk systeem

Cursusduur: 3 dagen

Maximaal aantal deelnemers: 3-4

De opgedane kennis moet in praktijk worden gebracht. Daarna worden de cursisten getest op hun opgedane kennis. Na het met goed gevolg afleggen van deze cursus wordt de deelnemers het certificaat “Programeersoftware basic” overhandigd.

 

 

De klant zorgt voor:

1. scholingsruimte, eventueel met beamer
2. alle handleidingen 

 
Weber Laserservice zorgt voor:

1. naslagwerk
2. notitieblok en schrijfmateriaal
3. evt. scholingsruimte

Voor meer informatie kunt u ons bereiken op: +31 (0)26 317 99 50

Afdrukken E-mail